KASTAMONU VALİLİĞİ İL SİVİL TOPLUMLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN DUYURULMUŞTUR  
      
        Teknolojik alandaki gelişmelere bağlı olarak dernek yöneticilerinin bilgi ve belgelerini internet üzerinden takibini ve kullanımını sağlayan DERBİS sistemi, dernek yöneticilerinin dernekleri ile ilgili işlemlerini, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şekilde elektronik ortamda DERBİS sistemi üzerinden gönderebilmektedirler.
İlçemizde kurulu ve faaliyette bulunan derneklerin, Dernekler Mevzuatı gereği, her yıl Nisan ayının sonuna kadar vermek zorunda oldukları Dernek Beyannameleri, 30 Nisan 2019 tarihine kadar dernek başkanlarına verilen DERBİS (Dernekler Bilgi Sistemi) kullanıcı kodu ve şifresi ile Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün web sitesi (www.dernekler.gov.tr/derbis) üzerinden verilebilecektir.
Nisan 2019 ayı sonuna kadar beyanname vermeyen dernekler hakkında 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun 32. maddesinin (l) bendine göre idari para cezası uygulanacağının unutulmaması ve Yönetmelikte belirtilen bildirim sürelerine dikkat edilmesi hususu bildirilmiştir.